Up

Noticies

Registre de jornada de treballadors a temps complert (canvi interpretatiu article 35.5 de l'Estatut dels Treballadors).

Modificació de la tarifa de primes de accidents de treball i malalties professionals ocupació "a".

Llei 48/2015 de 29 d'Octubre de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2016.

Entrada en vigor dels nous models de comunicats mèdics.

Ordre ESS1187/2015 de 15 de juny, BOE  20 de juny de 2015

Principals novetats introduïdes per la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats en referència a les Societats Civils Particulars.

Llei 7/2012 de 29 d'octubre de modificació de la normativa pressupostaria...

Mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que entra en vigor el 15 de Juliol de 2012.

Nous tipus d'IVA i Retencions - RDLlei 20/2012 de 13 de juliol.

Novetats Fiscals provinents del RD de 30 Desembre de 2011...

Reial Decret 1915/2011, de 26 de Novembre.

Adjuntem a continuació les modificacions o reformes al règim de pensions,...

Artículos de la Ley 42/10 que afectan a las Comunidades de Propietarios.

Ordre TIN -1827-2010 Jubilació Parcial - RD LEY 8-2010 BOE..

Circular: Protecció per cessament d'activitat dels..

TIPUS I.V.A. (24.78 kB)

Circular: Nous tipus d' I.V.A. en vigor a partir de...

- Avis legal - Globalgest. Tots els drets reservats.
Copyright 2011 Noticies. By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.