LABORAL

Per tal de donar als nostres clients un ampli servei en matèria laboral, cobrint totes les necessitats que pugui tenir, els serveis en l’àmbit laboral bàsicament són:

 • Assessorament permanent laboral.

 • Confecció nòmines i Seguretat Social TC1-TC2, (sistema R.E.D. Seg. Social).

 • Declaracions IRPF.

 • Formalització contractes de treball en les diverses modalitats (formació, pràctiques, temporals, bonificats).

 • Informació permanent a l’empresa sobre contractació, venciments de contractes i bonificacions dels seus treballadors.

 • Prestacions de la Seguretat Social, atur i capitalització.

 • Assistència i representació davant la Inspecció de Treball.

 • Gestió de baixes i altes per incapacitats temporals o accidents de treball.

 • Conflictes laborals, acomiadament, règim sancionador i absentismes.

 • Contenciós laborals CMAC, Jutjat del Social.

 • Empreses:

  • Autònoms.

  • Altes empreses inici activitat.

  • Obertura centres de treball.

  • Subvencions.

  • Costos laborals.

 • Altres serveis vinculats en l’àmbit laboral:

  • Assegurances conveni.

  • Riscos Laborals.

  • Estrangeria.

- Avis legal - Globalgest. Tots els drets reservats.
Copyright 2011 LABORAL. By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.