Estrangeria

La Generalitat de Catalunya té atorgada la competència executiva en matèria d'autoritzacions inicials de treball per a les persones estrangeres extracomunitàries, la relació laboral de les quals s'acompleixi a l'àmbit territorial de Catalunya. La resta d'autoritzacions relacionades amb persones estrangeres residents a Catalunya continua sent competència de l'Estat.

- Avis legal - Globalgest. Tots els drets reservats.
Copyright 2011 Estrangeria. By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.