Fiscal


La planificació fiscal és bàsica pel bon funcionament de l’empresa. Conjuntament amb la informació comptable procedim a l’ emplenament de les declaracions trimestrals. El nostre servei consisteix en proporcionar als nostres clients el màxim estalvi fiscal tenint en compte la legislació vigent.

Els serveis que oferim són els següents:

  • Assessorament fiscal.

  • Representació fiscal davant l’Agència Tributària: Inspecció tributària, assistència, defensa, contesta de requeriments, liquidacions.

  • Planificació fiscal de les operacions amb l’objectiu de reduir la càrrega fiscal.

  • Assessorament previ de la forma adequada per a exercir l’activitat (autònom, societat, comunitat de béns, societat civil particular).

  • Confecció i presentació de declaracions - liquidacions trimestrals.

  • Confecció i presentació Impost de Societats i pagaments fraccionats de l’ Impost.

  • Impost de la Renda de les Persones Físiques.

  • Altes i baixes de l’ Impost d’Activitats Econòmiques.

  • Confecció i presentació de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors (model 036-model 037).

 

- Avis legal - Globalgest. Tots els drets reservats.
Copyright 2011 Assessoria fiscal. By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.