Comptable


Oferim als nostres clients un ampli servei en matèria comptable ja que considerem que una eficaç gestió empresarial es fonamenta en l’adequada gestió de la comptabilitat.

Analitzem la documentació tenint en compte tots els aspectes fiscals vigents i garantim, amb el nostre sistema de treball àgil i modern, la màxima celeritat en la presa de decisions.

El departament comptable li ofereix els següents serveis:

  • Assessorament permanent comptable a societats i a particulars ja estiguin en el règim d’estimació objectiva (mòduls) o bé directa simplificada.

  • Confecció de comptabilitats.

  • Actualització de comptabilitats endarrerides.

  • Serveis comptables on line.

  • Implantació i revisions periòdiques de comptabilitats.

  • Assessorament en assentaments i comptabilitzacions diverses d’acord amb la normativa vigent , (Obertures, tancaments, generació d’amortitzacions, comptabilitzacions impost de societats i altres).

  • Confecció i presentació via telemàtica dels llibres comptables anuals.

  • Confecció i posterior dipòsit dels comptes Anuals al Registre mercantil.

  • Preparació d’informes econòmics i financers de l’empresa.

 

- Avis legal - Globalgest. Tots els drets reservats.
Copyright 2011 Assessoria comptable. By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.